Avís legal

De conformitat amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informem que aquest web és titularitat de The Art of Sea & Seafood, SL, (en endavant “EL TITULAR”), amb CIF B67326173, domicili a c. de les Açores, 6, 1r - 2a de Barcelona (08027), Espanya.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a EL TITULAR, o a tercers que han autoritzat el seu ús. EL TITULAR presenta aquests continguts amb finalitats d'informació i promoció. EL TITULAR autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a EL TITULAR, qui es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

EL TITULAR actua amb la màxima diligència possible perquè les dades i la informació que ofereix al seu lloc web estigui actualitzada en tot moment, si bé no garanteix ni es fa responsable de l'exactitud i actualització dels continguts del lloc web, reservant-se el dret a modificar aquests continguts en qualsevol moment. EL TITULAR tampoc serà responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc web.

Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals que, si escau, s'estableixin per EL TITULAR en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin acordar amb els clients.

CONDICIONS D'ÚS

L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació plena dels termes del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat Espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

TARGETA DE CRÈDIT

Et garantim que cadascuna de les transaccions realitzades a The Art of Sea & Seafood, SL és 100% segura. Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur. The Art of Sea & Seafood, SL utilitza un servidor basat amb la tecnologia estandar SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmetis viatja xifrada a través de la xarxa. Així mateix, les dades sobre la targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament a l'TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc. A més, t'informem que en un esforç per proporcionar major seguretat als propietaris de targetes de crèdit, hem incorporat a la nostra passarel·la de pagaments el sistema de pagament segur denominat CES (Comerç Electrònic segur). D'aquesta manera, si ets titular d'una targeta "securitzada" sempre podrà efectuar pagaments amb targeta VISA o MASTERCARD a la nostra tienda.En el cas que la targeta no estigui adherida a aquest sistema de pagament, The Art of Sea & Seafood, SL només admetrà el pagament amb targeta de crèdit VISA o MASTERCARD a clients amb antiguitat i fiabilitat demostrades anteriormente.En dos casos, a l'pagar amb targeta VISA o MASTERCARD es demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres de l' número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

 

Important: El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i The Art of Sea & Seafood, SL entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line.